Weegbruggen


Product Omschrijving

Vooraleer de weegbruggen geplaatst worden komen de AIS technici een bezoek brengen aan de site, samen met de toeleveranciers van de weegbruggen, om een situatieschets op te maken en de plaatsing voor te bereiden.

Er zijn verschillende types weegbruggen mogelijk, en samen met de klant wordt de beste oplossing naar voor geschoven:

  • 10 ton
  • 30 ton
  • Inbouwweegbruggen
  • Opbouwweegbruggen